fridayiaminrock.com
บันเทิงคดี
จากเที่ยงวันอาทิตย์ รายการได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงที่ใช้ชื่อรายการว่าบันเทิงคดี ออกอากาศทางช่อง 5 อยู่หลายปี ก่อนย้ายไปอยู่ช่อง 11 และห่างหายไปจากหน้าจอโทรทัศน์ด้วยเหตุผลว่าไม่มีทุนทรัพย์ซื้อเวลา…