fridayiaminrock.com
Led Zeppelin: Chapter 8 – Stairway to Heaven
จอห์น บอนแนมเป็นคนเสนอให้เลดเซพพลินออกมาทำงานนอกสตูดิโอตั้งแต่อัลบั้ม เลดเซพพลินทรี เพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบบรรยากาศในห้องบันทึกเสียง และทางวงก็ชอบเฮดลีย์แกรนจ์เพราะมันให้บรรยากาศของบ้านที่อบอุ่นมากกว…