fridayiaminrock.com
No White Lion ReUnion
หลังจากที่ไมค์ แทร็มป์ ไม่ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนเพื่อนเก่าให้กลับมาร่วมงานในชื่อ White Lion ได้อีก เขาก็หานักดนตรีคนอื่นเข้ามาร่วมวงและออกทัวร์ในนาม White Lion…