fridayiaminrock.com
Eric Clapton
การเล่นคอนเสิร์ตของอีริกในครั้งนี้ อาจะไม่ได้เป็นช่วงจุดสูงสุดของเขา แต่เมื่อดูการแสดงจนจบแล้ว ไม่แปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนเรียกเขาว่า “พระเจ้า”…