fridayiaminrock.com
Bruce Springsteen: We Shall Overcome: The Seeger Sessions
น่าจะเรียกความสนใจเฉพาะแฟนเพลงดั้งเดิมที่เคยศรัทธาในการทำงานของเขามายาวนานมากกว่า ยิ่งคนที่เคยเมินงานของเขาในช่วงทศวรรษ 90 อาจจะหันกลับมาฟังงานของเขาใหม่…