fridayiaminrock.com
Iron Maiden: Edward the Great
จะเอาแผ่นนี้ไปเปิดฟังเหมือนกับดูสรุปย่อของช่วงเวลาอันยาวนานเกือบสามทศวรรษก็ได้…