fridayiaminrock.com
Steve Walsh: Shadowman
เทียบกับงานของ Kansas แล้วดนตรีมีทิศทางที่ต่างกัน อันนี้คงเป็นเพราะว่าขณะอยู่ในวง Kansas นั้นบทบาทการเขียนเพลงเป็นของคนอื่นเสียมาก หรืออาจจะเป็นเพราะการเรียบเรียงดนตรีของวงก็ได้ มันเลยออกมาค่อนข้าง…