fridayiaminrock.com
Pagan’s Mind: Enigmatic: Calling
เสียงคีย์บอร์ดมีบทบาทในงานชุดนี้มาก และสร้างสีสันให้กับบรรยากาศของเพลงได้มาก ฟังกันเอางานเอาการแบบคนชอบอะไรซีเรียสก็คงจะถูกในกับงานชุดนี้…