fridayiaminrock.com
The Very Best of Era
ก็ต้องบอกไว้ว่า ปกติเป็นคนที่ชอบงานของอีราแต่ว่าสำหรับงานรวมเพลงคราวนี้รู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยๆ ไม่มีอะไรตื่นเต้นเร้าใจเอาเสียเลย…