fridayiaminrock.com
Tribute to Deep Purple
ยิ่งถ้าเป็นงานที่คาดหวังเอาไว้สูงจากชื่อเสียงบารมีเก่าๆ ของคนที่มาร่วมสดุดี แต่ทำออกมาเหมือนว่าใช้เท้าเขี่ยๆ ให้พ้นตัวก็ยิ่งผิดหวัง…