fridayiaminrock.com
Wilson Phillips: California
สรุปง่าย ๆ ใครอยากฟังเพลงป็อปที่มีสามสาวร้องประสาน แบบขายเพลงจริง ๆ ไม่ได้ขายเนื้อหนังมังสาก็หยิบงานชุดนี้ไปฟังสบาย ๆ เพลงแต่ละเพลงก็ไพเราะในตัวมันเองอยู่แล้ว…