fridayiaminrock.com
Blaze of Glory งานเดี่ยวชุดแรกของ จอน บอน โจวี่
จอน บอง โจวี่ ปลดพันธนาการในเรื่องความคาบเกี่ยวกับแกล็มเมทัลไปได้หมดสิ้นในงานชุดนี้ และเป็นงานสุดท้าย (นับจนถึงวันนี้) ที่ยังฟังอย่างชื่นชม……