fridayiaminrock.com
Madonna: Like a Virgin
สิ่งที่ทำให้อัลบั้มนี้สำเร็จ ไม่ใช่ที่ตัวบทเพลง แต่เป็นที่ตัวมาดอนนาถ้าคุณฟังเอาเฉพาะดนตรีกับเนื้อหา คุณอาจจะรู้สึกว่าไอ้ดนตรีกระป๋องแบบนี้มันประสบความสำเร็จได้อย่างไร แต่ถ้าคุณดูความมุ่งมั่นของมาด…