fridayiaminrock.com
Helloween: Metal Jukebox
อันที่จริงหลังจากที่เฮลโลวีนยุคคลาสสิกไลน์อัปได้นำดนตรีเมโลดิกเพาเวอร์เมทัลไปสู่จุดที่ค่อนข้างสูงได้แล้ว กลับกลายเป็นว่าเฮลโลวีนกลับทำงานเป๋ไปเป๋มาเสียเอง จนเพิ่งมาช่วงหลังนี่เองที่ทำได้ค่อนข้างดีข…