frekeraiha.se
Vad kan poesi vara;
Fick nyligen nys om att förlaget Brombergs (AB) vill ge ut en poesiantologi – de vill ge poesin mer utrymme och utmana poesins former. U t m a n a ! Jag skickade fyra diktsviter direkt. Det ä…