frekeraiha.se
Svenska Träd, på KONSTATELJé E – mellan 26:e till den 30:e september.
Pia Anliot har illustrerat min diktsamling Svenska Träd och för att i detalj visa upp hennes [ valfritt positivt laddat värdeord ] konst samt visa att även boken som sådan är ett tryckt konstverk o…