frekeraiha.se
Första dagen av många.
Varat är lika mycket en cell för kroppen som dess behållare. Likaså för det den behåller. Cellen är i en struktur bland andra celler. I varje cell ett centrum. I varje centrum ett jag. I jag strukt…