frekeraiha.se
Förordaren; om verkets helhet.
Efter att undertecknad och undertecknad samlats kring elden och lågor och gasernas ursprung finns det väl ingen tvekan längre. Härtill kommer sig ett, med tillstånd, publicerat brev från Förordaren…