frekeraiha.se
Bokmässedravel.
Grunnar försiktigt på vad som egentligen erbjuds. Många röster har gjort sig hörda, vissa delade med sig av onda aningar; någon talade om trängsel, någon om hur de efter mässan aldrig mer ville skr…