frekeraiha.se
Baggböleri; strejkbryteri.
Repetition är pedagogiskt. Kultur är klasskamp.