freecheckhoroscope.wordpress.com
มีทุกข์เพราะผิดหวังเรื่องความรัก (ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์)
“ที่ใดมีรัก ที่นั้นมีทุกข์ ” นี่เป็นสัจธรรม เป็นความจริงของโลกนี้ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายฝืนใจยอมรับได้อย่างยากเย็น แต่ก็ต้องยอมรับให้ได้ ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ทั้งปวง…