freecheckhoroscope.wordpress.com
ถาม-ตอบ__ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในวันที่ 8ตุลาคม2557 จะทำให้เกิดภัยพิบัติใหญ่ร้ายแรงภายใน 7-10 วัน ได้หรือไม่!? มากน้อยเพียงใด?
ทายตามหลักวิชาหมอดูไพ่ยิปซี… ในช่วงเวลาตั้งแต่ 8-18 ตุลาคม 2557 เฉพาะในเขตพื้นที่ทั่วประเทศไทย-ไม่มีภัยพิบัติใหญ่ใดๆ มาเยี่ยมเยือน…