freecheckhoroscope.wordpress.com
วิธีสะเดาะเคราะห์
วิธีสะเดาะเคราะห์ที่ได้ผลดีมาก ทำบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก่อนนอน สวดมนต์+ไหว้พระ+นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 5 นาที+แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย…