fredsuppdraget.wordpress.com
Hemligheten bakom Fredsuppdraget
Fredsuppdraget startades 1:a Januari 2012 av Micke Gunnarsson. Idén är enkel. Micke kommer att lansera ett nytt uppdrag varje dag 07.00 under hela 2012 med syfte att, som han själv säger, hålla sig…