fredrikedin.se
Best of
Följ min avhandling om staden ur ett ideologikritik perspektiv växa fram här. Det är en sorts fortsättning på forskningsrapporten om exkluderande design och så kallad ”luffarsäkerhet”. En konsumist…