fredrikedin.se
5 K med Barbara Adam
Tid som en form makt är ett återkommande tema här på bloggen. Det kan handla om abstrakt tid som ett sätt att organisera samhället, om att pengar är en form av tid, om jitter eller om tidsliga norm…