fredrikedin.se
Kisspausens temporalitet
Hur stor kontroll har du över din arbetstid? Kan du ta rast när du behöver, göra ärenden eller till och med börja och sluta när du vill? I Boken The Ruling Ideas – Bourgeois Political Concep…