fredrikedin.se
Avhandlingen tidigare känd som…
Vad händer om jag struntar i allt som inte handlar om tid? Häng med de närmaste två åren så får du se. Jag har nämligen bestämt att hädanefter titta på allt som händer ur ett perspektiv som vi skul…