fredrikedin.se
Det digitala fattighuset
I boken Automating Inequality – How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor (2017) beskriver Virginia Eubanks hur data som myndigheter och andra organisationer samlar in används till …