fredrikedin.se
When you’re ‘inclusive’ but still hate the poor och några andra former av selektiv omtänksamhet
De som använder olika former av exkluderande design påstår ofta att de månar om människors trygghet. Inte de exkluderades givetvis, utan helt andras. Människor som kommer att känna sig trygga bara …