fredrikedin.se
Hegemopolis 2.0: medialiseringens rum och tid
I den biopolitiska produktionsterrängen finns inga stämpelur med hjälp av vilka man stämplar in och ut; det vidsträckta proletariatet producerar i hela sin vidd överallt, dygnet runt Antonio Negri …