fredrikedin.se
Hegemopolis 2.0: Infrastruktur
En persons infrastruktur är en annan persons hinder Susan Leigh Star (1999) Medialiseringen innebär alltså mycket omfattande samhällsförändringar på strukturell nivå, delvis i vad som i marxistisk …