fredrikedin.se
Författare, flanör, detektiv och främling
Följande text är tänkt att, i en omarbetad version, fungera som inledningen till min avhandlings metodkapitel Avhandlingen är en etnografisk undersökning av vardagslivet i Malmö. Syftet med undersö…