fredrikedin.se
Kunskap, skrivande och kritiskt tänkande för alla
Under de dryga tio år jag varit verksam som universitetslärare har jag stött på alla möjliga typer av studenter. Några har presenterat sig som poeter, journalister eller konstnärer medan andra påst…