fredrikedin.se
Två skyltar i Malmö
Under en av sommarens klimatvarmaste dagarna hittade jag de här två skyltarna i Slottsparken i Malmö. Den ena återfanns i ett buskage där människor brukar söka skydd från väder och vind. Den andra …