fredrikedin.se
Gå och rösta!
Jag vill bara påminna dig om att gå och rösta. Nej, din röst kommer inte att leda till att ett klasslöst samhälle uppstår den här gången heller. Men den kommer att påverka en rad högst konkreta och…