fredrikedin.se
Den härskande klassens ljud
Jag har tidigare skrivit om hur ljud används i offentliga miljöer. Ibland för att påverka folk att shoppa mer, andra gånger för att jaga bort ungdomar, hemlösa eller missbrukare. Det senaste exempl…