fredrikedin.se
Aufklärung
Dags för lite musik igen. Det börjar i jättedum house och dubtechno för att sedan övergå i nån sorts rejvnostalgi och acid reggae. Kör försiktigt.