fredrikedin.se
Kampanj mot exkluderande design i Frankrike
En läsare tipsade om att organisationen La Fondation Abbé Pierre har startat en kampanj mot exkluderande design. Den går bland annat ut på att märka upp och affischera kring exkluderande design. Ly…