fredrikedin.se
Hegemopolis (PM16): Tidigare forskning – maktutövning
När det gäller maktutövning och motstånd har jag redan nämnt ett antal teorier och studier som jag kommer att ha som utgångspunkt. Jag vill ändå kort nämna två till. Michalis Lianos (2012) har, pre…