fredrikedin.se
Hegemopolis (PM15): Tidigare forskning – tidningsläsning
Det finns en hel del forskning om tidningsläsning, framförallt historisk sådan. Det kanske kan verka lite konstigt men de i mina ögon mest värdefulla studierna handlar om vad som händer när det int…