fredrikedin.se
Hegemopolis (PM6): teorier och begrepp
Även om jag vill gå in så förutsättningslöst som möjligt i undersökningen påverkas jag av en rad idéer, begrepp och teorier om hur samhället är beskaffat. Jag kommer att utgå från ett antal av dem …