fredrikedin.se
Exkluderande design: anti-rejvlagen
När vi ändå är inte på politikers egentligen fullt begripliga rädsla för danskultur kan det vara på plats att titta närmare på den brittiska lag som stiftades för att stoppa ”acid house parti…