fredrikedin.se
Så blir ditt 2017
Det artificiella intellektet kan redan nu berätta vad som kommer att hända dig (mig, oss, alla andra) inom den närmaste framtiden.