fredrikedin.se
En diskurskritisk text med starka åsikter om den påstådda pk-vänsterdominansen i media
Skulle du kalla någon som har matlagning som yrke för ”en matintresserad person med starka åsikter om recept” istället för att använda ordet kock? Skulle du beskriva Donald Trump som en…