fredrikedin.se
Du har två kor, eller vänta lite…
Vet inte vem som gjort det här stycket relevant samhällsinformation, men det är kul. Och sant.