fredrikedin.se
Hegemopolis: ekonomikritik eller kritisk ekonomi
Min första kontakt med högskolevärlden var a-kursen i företagsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Redan första dagen slog en föreläsare fast syftet med utbildningen. Han sa ”här lär vi os…