fredrikedin.se
Hegemopolis: kontroll
Övervakningskameran är kanske den mest klassiska formen av kontroll av offentliga miljöer. Jag menar dock att den representerar gårdagens form av övervakning. Istället för att kontrollera alla, stä…