fredrikedin.se
ABC: publikförsäljning
Publikförsäljning är en typiskt konsumistisk finansieringsform. Företag eller institutioner som på något vis förmedlar reklamplats säljer sin publik till annonsörer. En reklamfinansierad tidning sä…