fredrikedin.se
ABC: kund
Kund är vår vanligaste relation till samhället under konsumismen. Vi blir allt mer kunder och allt mindre medborgare. Det är lätt att föreställa sig att bara företag har kunder, men faktum är att d…